یکی دیگر از شرایط اورژانس در افراد، ورود یک جسم خارجی به مسیر تنفسی (دهان، حلق و ریه) است. به صورت طبیعی با ورود یک جسم به ریه و حلق، بدن با سرفه سعی در خارج کردن جسم می کند که در اغلب موارد این فرایند کارساز است. سرفه در واقع حجم زیادی از هوا است که در لحظه کوتاهی از ریا خارج می شود و فشار ایجاد شده توسط آن میتواند هر جسم خارجی را از مجاری تنفسی خارج کند.
بنابراین اولین اقدام در این قبیل افراد تشویق به سرفه است.

اگر جایی مثلا در موقع غذا خوردن دیدید کسی ناگهان گلوی خود را گرفت و صورتش تغییر رنگ داد به احتمال زیاد چیزی راه تنفسش را بسته و نمی تواند نفس بکشد. به صدای بلند از او بخواهید سرفه کند. مقدار کمی هوا همیشه در ریه ها وجود دارد که با همین مقدار هوا شخص می تواند جسم را خارج کند.


اولین اقدام در برخورد با مصدومی که جسمی راه هواییش را بسته: او را تشویق به سرفه کنید!


شیوه غلط:
مرسوم است که در چنین شرایطی به پشت شخص می زنند. این شیوه در شرایطی که شخص ایستاده یا نشسته غلط است و با ضربه زدن احتمال حرکت جسم و پایین تر رفتن آن وجود دارد. برای ضربه زدن باید شخص را خم کرده به نحوی که نیروی جاذبه زمین باعث شود در صورت حرکت جسم به سمت دهان حرکت کند و خارج شود.در اغلب موارد سرفه جسم را خارج می کند اما در معدودی موارد که جسم بزرگ است و یا به شکلی گیر کرده این راهکار جواب نمیدهد. در این شرایط روشی وجود دارد به نام "مانور هایملیخ یا هایملیچ".
در این حرکت؛ مصدوم را سرپا نگه داشته و دست خود را زیر دیافرگام او قرار می دهیم. دست دیگر را روی دست اول گذاشته و با تمام قدرت به صورت ضربه ای دست های خود را به سمت بالا و داخل حرکت می دهیم. این حرکت باعث می شود، میزان کمی هوا که داخل ریه است با شدت خارج شده و هر جسم که در مسیر آن قرار دارد به بیرون پرت شود.اگر مانور هایملیخ هم موفق نبود روش دیگری وجود دارد که فقط برای زنده نگه داشتن مصدوم تا رسیدن اورژانس استفاده می شود. این روش معروف به "چست تراست" یا
Chest thrust است. در این روش با توجه به اینکه هایملیخ موفق نبوده احتمالا مصدوم تنفس خود را برای حداقل 1 دقیقه از دست داده و با توجه به مطالبی که قبلا آموختیم احتمالا قلب نیز از کار افتاده است.

 
روش چست تراست شامل 3 مرحله است:
1- پمپاژ: همانند CPR عمل کرده و 5 پمپ انجام میدهیم
2- پاک کردن دهان: با انگشت فضای دهان و حلق را پاک می کنیم
3- تنفس مصنوعی: 2 تنفس می دهیم

این 3 مرحله آنقدر تکرار می شود تا:
1- اورژانس برسد
2- جسم خارج شود
3- خستگی اجازه ادامه کار را ندهد
مانور هایملیخ برا خودتان

در شرایطی که خودتان دچار انسداد راه هوایی شدید، مانور هایملیخ را می توانید با استفاده از یک جسم لبه دار مانند یک صندلی به نحوی که در تصویر مشخص شده است انجام دهید.